sábado, 30 de marzo de 2013

¿incongruencia? ¿incompetencia?


Na comisión de Benestar do pasado luns 18 de marzo, o goberno do BNG levou unha proposta de prego de condicións do comedor escolar. Esto é, sacar a concurso público o servizo de comedor que se está a prestar o Concello no centro de Unión Mugardesa.
O importe do menú que se propón é de 5,24€/menú.
O importe máximo a pagar polas familias é de 5,15€/menú.
Esto significa que o Concello de Mugardos paga a todos os alumnos e alumnas 9 céntimos do menú. Independentemente  da súa renda, todos son bonificados con 9 céntimos todos os días.
 
Ata aquí todo correcto, senón fora porque no momento de aprobar as taxas da escola infantil, tamén municipal como o comedor escolar, estas foron algunhas das declaracións da Señora Díaz, voceira de EU. Busquei as do presidente da comisión de Benestar e as do presidente da comisión de Facenda, Señor Barcia e Señor Bouza respectivamente, pero non hai. Aquel día tocáralle a Pilar defender a proposta no Pleno como membro da Troika gobernante...que tempos aqueles...(as declaracións feitas polo Sr. Bujones non as poño porque como xa dixen noutra entrada, aquel día non estivo moi afortunado). A Sra. Díaz dixo:

lunes, 18 de marzo de 2013

Novo prazo praza policía local


Debido a un erro (que raro) nas bases inicialmente publicadas para a formación dunha lista aberta para a contratación laboral temporal de auxiliares de policía local, volve abrirse o prazo da convocatoria, dende hoxe mesmo ata dentro de 10 días naturais, esto é, ata o mércores 27 de marzo.

A bases iniciáis son estas
Os Artigos modificados son estos

Persoalmente, sinto moito que non se cubra permanentemente a praza do Policía xubilado o año pasado. Esta lista, polo que se transmitiu na comision, será para cubrir dita praza temporalmente, nos periodos de verán e supoño que momentos puntuáis, xa que pola lei autonómica non pode contratarse máis de 4 meses ao ano como podedes ver na Lei 4/2007 de coordinación de policía local que regula estos aspectos.

Para os que din que traballan polo emprego público de calidade, esto é o que fan. E neste punto incluo ao PSOE e EU, que durante o seu periodo de goberno oficioso, durante o periodo da Toika, apoiaron esta convocatoria de contratación temporal, e non a cobertura da praza fixa, como permite a lei e como eu solicitaba.
Tamén solicitei, entre outros puntos, que se incluira como requisito ter o curso básico de primeiros auxilios. Polo visto, tamèn pareceulles innecesario.

Non fai falta que diga, que cando viñeron ás bases á comisión de persoal (á que asisto,na que participo, pero non podo votar, pola negativa a recoñecer os dereitos desta Concelleira mais de 6 meses despois de abandoar o goberno) que se fixera un informe por parte do secretario para comprobar a correcta elaboración das bases. Ainda así, tanto secretario como interventora asisten á Xunta de Goberno onde se aproban as bases, supoño que alí farían constar as súas impresións.
De todos os xeitos o certo é que unha vez máis facemos as cousas mal, e hai que cambialas bases e axustalas á lexislación.

jueves, 14 de marzo de 2013

¿Estás no paro? Pois non es tan listoEsta é a literalidade das palabras ditas polo Alcalde de Mugardos no derradeiro Pleno adicadas a esta concelleira:

"...Eu creo que en vez de estar aquí debía de estar nunha multinacional traballando, por que tanto que sabe… ou nunha gran banca ¿non?, por que controla tanto as finanzas e a economía que debía estar traballando, pero que sepa eu non traballa en ningún sitio vostede, polo tanto non debe de ser tan lista como parece..."Para o Alcalde de Mugardos, non traballar é sinónimo de non ser tan listo.

Para o Alcalde de Mugardos, 639 mulleres e homes desempregados do noso Concello non son tan listos (dato do IGE, febreiro 2013).

Para o Alcalde de Mugardos, 5.965.400 de persoas desempregadas no Estado español o son por non ser tan listas (dato da EPA, decembro 2012).No fondo, o que pensa o Alcalde de Mugardos que está a acontecer dende fai anos no mercado laboral debe de ser unha especie de proceso de selección natural: os listos traballan, os non tan listos non.

martes, 12 de marzo de 2013

Ai non nos imos a encontrarUnha vez máis, e xa van tantas que perdín a conta, unha comisión informativa ou un Pleno convértense no lugar onde o Señor Barcia, esquecendo a súa posición como Alcalde, deixa ver a súa verdadeira natureza con ataques persoais a esta concelleira que nada teñen que ver co debate político ou ideolóxico.


O luns pasado, na comisión ordinaria de Benestar, durante o debate sobre as axudas á escolarización, axudas de emerxencia e declaración institucional do 8 de marzo, os argumentos dados polo Alcalde ante as miñas preguntas, propostas ou reflexións centráronse na súa obsesión co meu suposto (e falso) tránsfuguismo, coas miñas supostas (e falsas) irresponsabilidades, ou na miña suposta (e falsa) presenza ilexítima na corporación.Hoxe, no Pleno extraordinario, no que se debatía o Convenio Colectivo e a adquisición dunha vivenda no Seixo, os argumentos dados polo Alcalde centráronse na miña vida persoal e profesional, da que non teño que darlle explicación ningunha dentro do debate político, que é o que procede nun Pleno.Os gritos, as faltas de respecto e as falsas acusacións, ao único que retrata é a quen se rebaixa a ese nivel, ao lodo, que parece que lle gusta porque sempre leva os debates a ese punto, onde debe sentirse cómodo, lonxe dos argumentos sensatos e perigosamente preto do macarrismo. A incapacidade na defensa dos argumentos propios, dos actos propios e das decisións propias simplemente demostra a limitación e pobreza de quen non é capaz de actuar á altura esixible do seu cargo institucional.

Deixándose levar polos seus baixos instintos e esquecendo que a Alcaldía non representa a súa persoa senón a todos os veciños e veciñas, está a facer declaracións intolerables para o cargo político que ostenta.

domingo, 3 de marzo de 2013

Carta a Pilar DíazConsiderada Voceira de EU, Señora Díaz:

O último pleno deixoume varias inquietudes, e unha delas é a súa actitude de negación da realidade e da evidencia, que resulta preocupante porque é, á parte dun autoengano, unha posible patoloxía que lle recomendo polo seu ben, facerse mirar a tempo.

Como di a famosa frase "Negar un feito é o máis doado do mundo. Moita xente faino, pero o feito segue sendo un feito".
E este comentario vén ao caso pola súa reiterada actitude de ignorar a miña presenza e propostas en comisións e plenos.

Tras realizarlle preguntas solicitando aclaracións e datos sobre os diferentes puntos da moción que presentou conxuntamente o seu grupo municipal, Esquerda Unida, e PsdeG - PSOE no último Pleno (celebrado o día 22 de febreiro), dixo que, como segundo vostede son unha "tránsfuga", non contestará ás miñas preguntas, nin agora nin nunca porque non existo, nin tampouco apoiará ningunha proposta que eu realice.