miércoles, 24 de abril de 2013

Si se podeComo xa comentei nunha resposta na entrada anterior, o Alcalde fixo unha providencia instando á modificación e posterior aprobación dunha nova taxa para a Escola Infantil.

O primeiro e principal é felicitar aos pais e nais da escola infantil que non deixaron de queixarse, non esqueceron  que defendían os seus dereitos,  cousa que non fixeran os seus supostos representantes políticos no Concello. Para todos eles, a miña máis sinceira noraboa. 

O motivo do cambio de actitude do Alcalde ven motivado pola suxestión do Valedor do Pobo, quen recibiu unha queixa dun pai usuario do servizo da Escola Infantil Municipal do noso Concello.

Ante a suxestión realizada polo Valedor, motivada polo que consideraba, e cito textualmente, que a taxa aprobada por BNG, EU e PSOE "non se axusta a principios tributarios esenciais de progresividade e xustiza distributiva" a primeira resposta do Alcale foi decirlle, pouco menos, que non era quen o Valedor de inmiscuirse no autogoberno municipal. O Valedor interpretou a resposta do Sr. Barcia como unha negativa a asumir a súa suxestion, e informou ao Alcalde da intención de facer constar no seu Informe Anual de actividades a decisión adoptada polo Alcalde.

viernes, 12 de abril de 2013

A causa do mal causado


Tendo en conta os comentarios recibidos estos días na rúa, e neste blog, non podo deixar de manifestar a miña opinión sobre o asunto da cruz sempre dende un principio de uso común no mundo do Dereito: “A causa da causa é causa do mal causado”
Esto quere decir que aquelo que orixina o mal é considerado como causa do mesmo e, polo tanto, responsable do mal causado.
A cronoloxía dos feitos é xa máis que coñecida, comentada na prensa, e nos blogs municipais de EU e PP.

Das preguntas realizadas por esta Concelleira e as respostas recibidas dos responsables das diferentes áreas do concello implicadas na solución do caso, as miñas conclusions son as seguintes:
-A cruz foi retirada por un grupo de persoas da candidatura de EU dunha propiedade privada, sen autorización dos propietarios.
- A cruz ten unha protección patrimonial por atoparse en zona de afectacióndun ben catalogado, como é o Castelo da Palma, e polo tanto se precisa autorización de Patrimonio para o seu traslado, e  non o tiñan.
- Non se fixo entrega do obxecto á Policía Local,  senon que foi deixada na oficina do Rexistro.
- As declaracións feitas por EU e BNG na prensa non respostan á realidade dos feitos.