sábado, 29 de diciembre de 2012

¿Cobro irregular aos usuarios na Piscina Municipal de Mugardos?

"En el caso de que no figure expresamente la cláusula de “IVA incluido” en la ordenanza fiscal, los usuarios del servicio percibirán un incremento de los precios por el aumento de los tipos impositivos; mientras que en el caso contrario, la subida de los tipos impositivos podrá no ser percibida por los usuarios del servicio, ya que podrían seguir abonando el mismo importe, antes y después del 1 de septiembre, siendo en este último caso, la empresa que presta el servicio la que soportaría el incremento de los tipos."
(Recollido de "El blog de Acal, Abogados y consultores de Administración Local". Pode consultarse o artigo íntegro aquí)

Este é o parágrafo que onte esqueceu ler a voceira de EU Pilar Díaz cando xustificou a suba realizada pola empresa aos usuarios nas cotas da piscina municipal dende o mes de setembro, logo da denuncia realizada polo PP do suposto cobro irregular aos usuarios por parte da empresa concesionaria entre setembro e novembro, por repercutirlles a suba do IVE sen que se tiveran modificado a ordenanza fiscal.