lunes, 25 de febrero de 2013

Dobre moral


O pasado venres celebrouse a sesión do mes de febreiro do Pleno do Concello, e non podo deixar de comentar o que para min foi o maior acto de indignidade persoal e política dende que formo parte dese plenario.

Eu presentei para aprobación a seguinte moción, na que como podedes ver, solicitaba que se enviaran condolencias ás famílias, se dera lectura a ditas condolencias, e se preste asistencia legal gratiuta aos afectados do noso concello polas ordes de desafiuzamentos, tal como o Concello fai coas vítimas da violencia de xénero.

Por estar xa convocado o Pleno cando fixen o rexistro da moción, ao inicio da sesión debe votarse a urxencia. BNG, EU e PSOE votaron en contra. Si, en contra. Dixeron non a falar da moción.
Non sei se porque consideran que esta non é unha cuestión urxente, ou porque consideran que este non é un asunto importante. En ambolosdous casos, paréceme incrible.
Se o seu voto en contra está relacionado directamente co feito de que fose eu a que presentara a moción, case que pido a dimisión dos/as Concelllerios/as por esquecer que están alí para xestionar os intereses públicos e non as vinganzas persoais.

martes, 12 de febrero de 2013

Un voto é un votoLogo de que xa me preguntaran moitas veces cál é exactamente a importancia dos votos na Xunta de Goberno, como para que o tripartito rompese ás negocacións por un voto en dito órgano, vou tentar explicalo.

Os órganos máis representativos do concello son:
  • O Pleno, do que forman parte todos os concelleiros e concelleiras, e preside o/a Alcalde/sa.
  • O/A Alcalde/sa, que ven elexido polo Pleno, na investidura
  • A Xunta de Goberno, onde teñen representatividade o grupo ou grupos que formen parte do Goberno (presidida polo/a Alcalde/sa)
  • As comisións informativas, nas que están representados todos os grupos, pero cuios acordos non son vinculantes (aclarar, que o/a Alcalde/sa é presidente nato das comisións, pero pode delegar) 
O Alcalde pode aprobar asuntos por Decreto de Alcaldía, e na actualidade de feito, o Sr. Barcia faino; pero non é menos certo, que non acostuma a facelo sen o ditame favorable da comisión informativa ou da Xunta de Goberno.
¿Porqué? Pois por que parecería que goberna sen ter en conta a opinión maioritaria dos grupos (no caso das comisións), e por que ter un respaldo dun acordo favorable previo, sempre pode axudar na defensa no caso de ter algún tipo de responsabilidade legal sobre a decisión adoptada por Resolución (no caso da Xunta de Goberno).

viernes, 8 de febrero de 2013

Cando marcha o amor, chega a lista de agravios


Ao longo destas semanas, xa comentei en moitas ocasións o pouco convincentes que eran aqueles argumentos (eu prefiro chamalas excusas) que BNG, EU e PSOE expuxeran no seu comunicado de inicio público de negociacións, e fai poucos días no comunicado de ruptura.
Lembraredes que aquela era unha unión motivada pola elevada taxa de desemprego no Concello, a necesidade dun cambio nas políticas ou a miña marcha do grupo de goberno.

Pero este luns, na comisión de Benestar, tiven a oportunidade de comprobar un dos exemplos máis claros de que aquelas negociacións agora rotas, nunca foron un acordo na consecucións de obxectivos polo ben común senón un reparto de sillóns, votos na Xunta de Goberno ou as presidencias das comisións.

miércoles, 6 de febrero de 2013

Nota de prensa polo meu suposto (e falso) pacto co BNG

Nota de prensa que remitín esta tarde, desmentindo a EU e PSOE, logo de que a voceira de EU Sra Pilar Díaz e o voceiro de PSOE Sr Gabriel Bujones den a entender que existe un acordo "segredo" entre o BNG e a concelleira que suscribe:
"Ante as últimas noticias aparecidas na prensa, nas que tanto a voceira do grupo municipal de EU Sra Pilar Diaz, como o voceiro do grupo municipal do PSdeG-PSOE Sr. Gabriel Bujones, implican a esta Concelleira nun posible acordo  co BNG de Mugardos, véxome na obriga de aclarar o seguinte:
 
Non teño nin tiven, como concelleira non adscrita, ningún acordo nin de goberno, nin de gobernabilidade (nin para temas puntuáis, nin periódicos) co Alcalde Sr Fernández Barcia, nin co voceiro Sr. Bouza, nin con ningún membro do BNG.  Polo tanto, non tiven nin teño participación algunha, directa ou indirecta, nas negociacións levadas a cabo por BNG, EU e PSdeG-PSOE.