jueves, 29 de agosto de 2013

Pleno Ordinario 30/agosto/2013

Mañá venres, ás 20.00h, no salón de Plenos do Concello de Mugardos, celebrarase o Pleno Ordinario do mes de agosto aberto ao público.

Estos serán os asuntos a tratar: (ente paréntese a miña traducción/opinión):
 
1. Moción do PP sobre acceso á información dos expedientes por parte do Concelleiros (este é xa un tema recurrente. A Troika mugardesa presenta graves carencias no que respecta á transparencia no acceso á información. A maiores do acceso á información segundo marca a lei, o PP pide ter acceso aos expedientes polo sistema SIGEM, sistema informático xa implantado no Concello, que permitiría aforrar cartos ao Concello, e tempo a traballadores e políticos. A miña aposta é que esta moción non se vai aprobar. BNG-EU-PSOE votarán non (dirán que pensan que é ilegal, ou que require informe, ou algo así). É unha aposta arriscada o voto negativo do PSOE, tamén podería ser unha abstención, pero dado o seu modo de facer oposición responsable, eu aposto polo voto negativo. Eu votarei a favor). 
2/setembro/2013 EDITO: o PSOE decidiu absterse, o resto quedou como xa dixera.

2. Moción do PP sobre procedementos urbanístico pendentes (Aquí pide o PP que elabore un informe de expedientes urbanísticos pendentes e que se resolvan nos prazos establecidos por lei. Aquí o voto en contra de BNG está claro, o Alcalde leva negando a maior meses, e Bouza, ex-concelleiro de urbanismo non vai recoñecer o retraso existente da súa etapa. EU pode decir que vota en contra porque dende que están eles resolven todo en prazo (claro, que o problema é o xeito de resolvelo, pero eso queda para outro día), o PSOE non tería motivo obxectivo para votar en contra, posto que eles mesmos se teñen queixado do retraso nalgúns expedientes. Eu votarei a favor) Penso que esta moción podería sair adiante
2/setembro/2013 EDITO: o PSOE sorprendeu co argumento de que non hai nada pendente en urbanismo. Logo de lerlle eu 2 resolucións q precisamente foron a ese pleno, de expedientes de 2010... Non mudou de opinión. Porque ao PSOE de Mugardos as probas non lle sirven se veñen da Concelleira non adscrita...ainda que perxudiquen aos seus veciños e veciñas. Eles están en política co obxectivo de que eu marche, non de mellorar as cousas...seguro que hai algún obxectivo máis que teñen, pero que "non coñezo"...

3. Moción da concelleira non adscrita sobre as tarefas e retribucións do persoal de Limpeza de Praias 2013 (O persoal de limpeza de praias foi contratado para unhas tarefas, marcadas pola Deputación, que é quen da a subvención para a contratación, e que di claramente que é para limpeza de praias marítimas e o seu contorno. Levarei probas de traballadores deste programa facendo tarefas que non lle corresponden (seguro que a outros tamén contratados con subvención, non lles piden que fagan tarefas para as que non foron contratados), e eles simplemente fan o que manda a Sra. Pilar Díaz, obviamente. Tamén sorprende que non limpan zoas que si corresponden (por exemplo, no Seixo). A maiores, resulta que non sei porqué motivo, a estes traballadores de servizo de limpeza de praias non se lles aplica o Convenio de persoal laboral, e páganlles moito menos que o resto do persoal do Concello contratados como peóns. Non teño que decir que esta moción non sairá adiante BNG-EU-PSOE votarán non. ¿¿Porqué?? pois temos a opción de que sexa porque din que son unha tránsfuga, de que roubei un acta, de que sempre minto, de que non son concelleira como eles, de que non fago máis que faltar ao respecto, de que non represento a ninguén, de que eles non falan dos asuntos de persoal nos Plenos... as excusas de sempre para non falar do tema que trata a moción, e con cero datos que avalen os seus "argumentos". A outra opción é que non digan unha palabra e se limiten a votar en contra. O que sería o mellor exemplo do que xa comentei na entrada anterior. a defensa dos traballadores do Concello por parte da Troika non é tal. Nin é a todos os traballadores, nin son todos os traballadores iguais).
2/setembro/2013 EDITO: acertei 100% coa salvedade de que foi a Alcaldesa a que neste caso negou a maior. É todo mentira di. Pois o comprobaremos. O tempo da e quita razóns.

4. Dar conta do informe sobre obrigas pendentes de pago (O anxo da guarda do Señor Alcalde debeu marchar de vacacións prolongadas, porque logo de negar no Pleno Extraordinario do pasado venres unha e mil veces que él gardara facturas no caixón... ben a este Pleno un informe que di textualmente "existen tres obrigas pendentes de pago vencidas, líquidas e esixibles antes do 31 de maio de 2013, pero non están contabilizadas por non estar o gasto autorizado". Esto qué significa?. Que se recibiron 3 facturas por algo máis de 65.000€,pero que non se pagan porque non se contabilizaron. E porqué non se meteron na contabilidade?  porque o órgano que ten que aceptalas non o fixo. Así, eu podo concluir que cando o Alcalde di que non ten débedas, non di a verdade. Débedas ten, pero non contabiliza, "mete a factura no caixón" e fin do problema. Este punto non se vota. e probablemente nin deixen falar).

5. Dar conta das resolucións ditadas pola Alcaldía dende o Pleno anterio. Repito, o anxo da guarda do Señor Alcalde debeu marchar, e ben lonxe de vacacións... das pouco máis de 120 resolucións que van ao Pleno, aproximadamente 50 teñen algún erro, ben sexa administrativo, accidental, intencionado ou sen intencionar... é indiferente. O caso é que os firmantes de ditas resolucións Alcalde ou Alcaldesa-Accidental, e secretario, firman sempre conxuntamente. ¿Pois alguén terá a responsabilidade de ler o que se firma en nome do Concello de Mugardos, non?.
2/setembro/2013 EDITO: o Señor Alcalde decidiu non respostar a ningunha das miñas preguntas sobre as súas resolucións. que foron 4. Outro que goberna  co obxectivo de que eu marche e non para asumir que cando un goberna, a opisición controla e fiscaliza (excepto o PSOE, que predica pero non practica). O mesmo que co tema da limpeza de praias da Señora Alcaldesa, veremos quen tiña razón.

6. Rogos e preguntas. Aquí hai novidades. O Alcalde, dende o novo regulamento que só permite facer 2 preguntas de resposta oral e duas preguntas de resposta escrita, neste punto daba conta das respostas ás preguntas escritas plantexadas no Pleno anterior, pois esas ten 20 días de prazo para respostalas. Este mes non da conta de ditas respostas. ¿O motivo? pois que a min non me respostou ás miñas preguntas, co cal non podería dar conta e quedar el mal. As preguntas, que repito neste Pleno a ver se teño sorte, eran: Primeira: ¿Que traballadores con centro de traballo asignado no Concello de Mugardos asisten ao seu posto unha tarde á semana e os sábados pola mañá, como di o Convenio Colectivo e o Acordo regulador vixentes?. E segunda ¿Por que non se lles descontou o día da Folga do 12 de xuño de 2013 nas nóminas aos traballadores do Concello de Mugardos como dí a lexislación vixente?.
2/setembro/2013 EDITO: o Alcalde dixo que non podo facer preguntas. Logo de pedir o cumprimento do Regulamento ao longo do Pleno en tantas ocasións, foi el quen decidiu que como é Alcalde ten a potestade de cumprilo ou non. Unha vez máis, veremos  quen tiña razón. Do abandono do Pleno de EU, da petición do PSOE de parar esta situación e do resto do acontecido, falarei cando haxa acta.

Aos que pensades que non digo a verdade, vide mañá ao Pleno e poderedes comprobalo.
Aos que pensades que digo a verdade, vide ao Pleno e apoiade.
Pero o máis importante, se tedes oportunidade, ¡vide ao Pleno...que non volo conten!
 


lunes, 26 de agosto de 2013

Quen cho dixo (26/08/2013)

¿Sabedes que...


... Que a voceira de EU, Pilar Díaz, Super-Presidenta do Imperio onde nunca se pon o sol, firmou esta notificación de incoación de expediente de medioambiente cando estaba de Alcaldesa Accidental a principios deste mes?

...que nos arquivos municipais constan comunicacións cunha desas persoas de apenas uns días antes da notificación do expediente no Boletín Oficial da Provincia?

...que precisamente era ela, a Alcaldesa Accidental quen recibía as comunicacións da persoa en cuestión co Concello?

...que obviamente a persoa está viva?

...que afortunadamente en Mugardos é imposible atopar aos herdeiros dunha persoa que está viva? que por tanto, é imposible notificar aos herdeiros?

...que eso só pode entenderse se a Alcaldesa Accidental se pensa que esto é Cuarto milenio, ela é a Iker Jiménez Mugardesa e viaxa na nave do misterio?

... Que seguramente a esto tamén chamaranlle "erro administrativo"? Dígocho eu

domingo, 25 de agosto de 2013

Quen cho dixo (25/08/2013)

¿Sabedes que...

... o día 13 de abril de 2013 entrou en vigor o convenio colectivo e acordo regulador dos traballadores do Concello de Mugardos? que estaban sen convenio dende 2004?...ainda que algúns tiñan conviccións políticas e acordos tácitos para negar a realidade

... que tanto acordo tácito e convicción política o único que fixo foi que o Concello perdera case todos os xuizos? igual por eso suben impostos, para poder pagar avogados e procuradores duns xuizos que se sabe que se perden antes de empezar

... que nese novo convenio di que os traballadores teñen que ir ao Concello unha tarde á semana e os sábados pola mañá? Non van. NUNCA. Preguntados Alcalde e Alcaldesa polo motivo de tal incumprimento... non responden

... que dende abril, nin o Alcalde nin a Alcaldesa do Imperio onde nunca se pon o sol osaron pedirlle aos traballadores que cumplan o convenio no que respecta ao horario? pero pediron cartos dos veciños nun Pleno si e noutro tamén, con subas de impostos e taxas.

... que no convenio tamén di que non se poden pedir as vacacións en máis de duos períodos? que piden as vacacións en tres partes mínimo o funcionario que máis cobra do Concello, e un que representa polo que parece máis os seus intereses que os do resto? e o Alcalde e a Alcaldesa do Imperio onde nunca se pon o sol non dixeron nin palabra

... que o Convenio di que os traballadores teñen que facer 37,5 horas á semana, esto é, 1.642 horas ao ano? que por poñer un exemplo, nos meses de xullo e agosto os traballadores do edificio do Concello farán  32,5h á semana? que o resto do ano, ata o momento fixeron 35h á semana?... que o Alcalde e a Super-Presidenta do Imperio onde nunca se pon o sol...caladiños, caladiños

... que cando a Alcaldesa do imperio onde nunca se pon o sol era unha "humilde voceira dun humilde grupo municipal", xa se queixara de que non os traballadores non cumprian o horario? Ai, que mala memoria...xa se sabe, digo y Diego...

... que no Pleno onde se aprobou este convenio, ante as miñas manifestacións de desacordo co texto, un Concelleiro dixo que se eso pasara na empresa onde el traballa, que non sabía o que podería acontecer? que de feito xa pasa, concretamente a el, porque el non fai todas as horas na súa outra empresa, que tamén é a de todos, pero cobra full-equip...que cousas...

... que nese novo convenio dise que as axudas anuais á estudos para os 55 traballadores do Concello terán un importe anual de 3.000€ cun máximo de 900€ para un traballador? que nas axudas á escolarización e transporte que acaban de aprobar BNG-EU-PSOE para os 5.469 veciños e veciñas de Mugardos o importe tamén é de 3.000€? un pouquiño desaquilibrado

... que a realidade é que cando BNG-EU-PSOE falan de defender aos traballadores, refírense a un grupo de traballadores, os privilexiados que traballan no Concello??... non se refiren aos veciños traballadores, nin aos que lamentablemente agora non están traballado, que son os
que pagan as dádivas graciables dos políticos con medo, que non son capaces de facer cumprir o Convenio que eles mesmos aprobaron, pero esixen esforzos económicos aos veciños para pagalos...

... que a culpa non é dos traballadores? é dos políticos aos que os seus discursos demagogos levoulles ao absurdo de esquecer que eles están aí como representantes do pobo, non como representantes sindicais... que xa os ai no Concello

... que se a Troika non cumpre o Convenio que aproba, por qué hai que pagar os impostos que suben? dígocho eu


jueves, 22 de agosto de 2013

Pleno Extraordinario 23/agosto/2013

Mañá venres, ás 10.30h, no salón de Plenos do Concello de Mugardos, celebrarase un Pleno Extraordinario aberto ao público.

Estos serán os asuntos a tratar: (ente paréntese a miña traducción/opinión):
  1. Aprobación de actas anteriores
  2. Aprobación inicial do Regulamento de prestacións económicas dos Servizos Sociais Comunitarios (básicamente copiado, ¡¿que raro?! esta vez do Concello de Málaga....e despois critican a Urgangarín, que cobraba por informes que non facía. ¿Que pasa cos que copian regulamentos? que eu saiba tamén cobran...).

miércoles, 21 de agosto de 2013

Quen cho dixo (21/08/2013)

¿Sabedes que...

... na comisión de Facenda do luns aprobaron BNG-EU-PSOE facer exenta á Xunta de pagar o IBI (recibo da contribución) cando se lle traspase o Centro de Saúde? Fíxerono por urxencia, como cando no Nadal aos veciños nos subiron a Rodaxe, as Plusvalías, etc. urxentemente...claro que saiulle máis a conta á urxencia á Xunta, que non vai pagar...

... nesa mesma comisión, eu propuxen que non se pagaran os recibos de contribución de importe menor de 8€? porque facendo contas, é case máis caro a xestión administrativa que o importe, e porque son terreos e vivendas case sen valor...Que BNG-EU-PSOE dixeron NON á exención ata 8€

... propuxen que existera una bonificación do 95% da Contribución para os inmobles onde se desenrrolen actividades de interese ou utilidade municipal por circunstancias sociais, culturais, histórico-artísticas ou de fomento do emprego? Que BNG-EU-PSOE dixeron NON a esa bonificación

... polo que dixeran, o pacto de goberno fora para loitar contra o desemprego e axudar á xente, pero din que non a que paguen menos na Contribución actividades que fomentan o emprego? o final vai ser que o pacto fora por outra cousa...

...tamén propuxen que aparecera no texto, para que a xente a coñeza, que existe unha bonificación do 95% no recibo da contribución para os terreos rústicos das cooperativas agrarias? Que BNG-EU-PSOE dixeron NON tamén a eso...

... propuxen bonificacións para asentamentos poboacionáis singulares pola importancia das actividades agrícoloas, gandeiras, forestal, pesqueiras ou análogo (marisqueiro, por exemplo), para a xente con sistemas de placas solares na casa, para familias numerosas (segundo a renda), etc?...Que BNG-EU-PSOE dixeron NON... parecían Amy Winehouse " they said no, no, no"...igual tamén coma ela deberían ir a rehabilitación de tanto poder...

...que moito apoio de palabra ás coperativas, contra o desemprego, aos nenos na guardería, no comedor, no colexio, pero á hora da verdade, a que non paga a contribución é a Xunta, pero os veciños e veciñas si? Que ás familias se lle subiron a Escola Infantil, o Comedor, a Ludoteca, a contribución, rodaxe, actividades deportivas e culturais...

... O mesmo o refrán en Mugardos sería "a Dios rogando, y con el mazo y la hoz, dando"? dígocho eu

lunes, 19 de agosto de 2013

Quen cho dixo (19/08/ 2013)

¿ Sabedes que....

... Houbo erros na liquidación do "Espacio Infantil de Xogo" (tamén chamado ludoteca)? Que raro...

... Que non se van resolver os erros administrativos do "Espacio Infantil de Xogo" ata que volva "a técnica municipal"? Con caaaalma...

... Que a Supra-Alcaldesa Sra. Díaz -Presidenta do Imperio onde nunca se pon o sol, non sabe a lista de espera de Servizo de axuda no Fogar? Non podo crelo...hai que esperar a setembro...vese que supendeu....

... Que a super- presidenta non sabe/non contesta sobre a lista de espera do Servicio de Axuda no Fogar? pero cando unha persoa denunciou no Valedor do Pobo que non atenderon á sua sogra, a super-presidenta  non tardou nada en  respostar que xa non estaba na lista...lamentablemente porque xa era tarde....Mágoa que non tivera a mesma presa para atendela a tempo....

.... Que tampouco sabemos porqué se sube o prezo do comedor escolar porque non houbo queixas dos pais e nais? pero o curso que ven vai costar máis que este curso, ainda que os salarios non suban...algúns invitan, outros pagamos...

.... Que non sabemos porqué se subiu a escola infantil beneficiando á empresa e perxudicando aos usuarios que pagarán máis polo mesmo servizo? Amigoooo

.... Que subiron tamén a ludoteca co mesmo razonamento... Beneficio para a empresa...

.... Que a suba de comedor,Escola Infantil e Ludoteca (agora "Espacio Infantil de Xogo"...máis molón) só benefician a empresas, non a usuarios?....

... Que BNG-EU como goberno benefician ás empresas e non aos usuarios? ainda que o pintan de cores...as empresas recadan máis porque os usuarios pagan máis, e o Concello pon cada vez menos...

... Que o PSOE existe? porque apoia todo esto.... dígocho eu!!!!

martes, 13 de agosto de 2013

Quen cho dixo (13/08/2013)

¿Sabedes que...

... Terracear é deporte de alto risco no Concello de Mugardos? Se tes terraza ou se as usas, leva casco, pero de plástico...na rúa, só plástico, que o di a xefa.

... Os hostaleiros están que trinan? levan xa aguantadas tantas fotos para os informes municipais, que están por enmarcalas e poñelas no salón da casa

... O trato non é igual para todos os hostaleiros? que o argumento principal podería ser "E ti de quén eres?"

... que os supostos 90 centímetros que deben deixarse dependen da "vara de medir" dalgúns políticos? que se aplican para terrazas "inimigas", pero para outros menesteres...eche o mesmo!!

...Din dende o goberno municipal que os hosteleiros teñen que pagar por ocupar o espazo público?? que se hai algún okupa en Mugardos é o Concello?? que okupa fincas para aparcar... non paga...e non ten nin acordo escrito (ainda que igual, logo de meses, xa se lembraron de facelo...xa se arranxasen o peche, sería estupendo)

... algún acabará gritando "fotos no"??? díghocho eu