jueves, 26 de septiembre de 2013

Pleno Ordinario 27/setembro/2013

Mañá venres, 27 de setembro de 2013, terá lugar ás 19.00h no salón de Plenos do Concello de Mugardos, o pleno ordinario do mes de setembro, aberto ao público. 
A continuación, orde do día (entre paréntese a miña opinión/ valoración):

1 . Aprobación acta anterior

2. Ordenanza fiscal polo uso do compo de fútbol da Pedreira. Sairá adiante cos votos de BNG- EU-PSOE e PP. (Eu decidirei o voto no Pleno,cando se xustifique o retraso e como pode ser que se soporte un custe de 30€/hora en limpeza e portería. Custe, por certo, utilizado para o cálculo do que se lle vai cobrar á xente cando alquile o campo. Por ese prezo, sairían máis barato contratar o servizo de limpeza e portería e crear un posto de traballo).
 
3. Ordenanza fiscal do servizo de incendios e salvamentos . Sairá adiante cos votos seguros de BNG-EU- PSOE e teño dúbidas co voto do PP, que fixo propostas na comisión. ( Esta é a ordenanza que regula o cobro cando actúa o GES, e ten tan pouca explicación como a anterior. Leva o GES traballando semanas e fai meses que sabían que íamos telo, pero ninguén planificou que houbera ordenanza. As explicacións que se deron na comisión sobré o texto...¿pois qué decir? Por poñer un exemplo, o presidente da comisión, Sr. Bouza non foi quén de respostar pregunta algunha, tivo que ser a Sra. Díaz a que botara unha man, e xa todos sabemos o que sabe esta muller de impostos e taxas....sabe tanto, que un día dixo que o imposto do IBI (contribución) é progresivo...ignorancia atrevida chámanlle algúns). 

4. Adxudicacións de postos vacantes no mercado municipal. Sairá adiante cos votos de BNG-EU-PSOE-PP. (Eu non comparto o procedemento de asignación de postos. Penso que antes de dar postos novos deberían ter preferencia os usuarios existentes, que levan anos tentando sacar adiante o noso mercado, con pouca o nula axuda do Concello).

5. Ratificación das Resolucións da Alcaldía 686 e 710. Sairán adiante. Na primeira, pola miña parte, non haberá unanimidade. A Resolución 686 presta aprobación ao expediente para revisión da delimitación do núcleo rural de A Redonda e O Baño presentados por OgPA, empresa encargada do Plan de Urbanismo. O meu voto débese a nula transparencia que se está dando a este procedemento. A Resolución 710 é a que fixa os festivos locais en Mugardos, que no 2014 a Alcaldía propón que sexan o 7 de xaneiro e o 10 de xuño)

6. Dar conta do informe do 2º trimestre sobre o pago de obrigas. (Os que seguides o blog xa sabedes que os puntos de dar conta non permiten debate, co cal non teremos explicación de porqué o Alcalde di que o Concello de Mugardos non ten débedas, e por contra este informe, que tomaron o seu tempo en traer porque é ata o 30 de xuño, di que o Concello ten pendente de pago 537.662,27€ (dos cales 396.220,64€ están fora do prazo legal de pago para as administracións públicas). Logo din que están por axudar ao pequeno comercio, e aos pequenos empresarios).

7. Moción do PP relativa ao rexeitamento e condena do terrorismo. Non penso que se aprobe, BNG-EU votarán en contra, e o PSOE pode que tamén. (É difícil saber o que vai acontecer con esta moción. O PSOE non mantivo a mesma postura en todos os concellos nos que se presentou, e no Concello de Mugardos ten connotacións complexas que exceden o político, ainda que espero que non sexa así. Eu nacín en democracia e penso que todas as ideas, todas, incluso as máis alonxadas do meu pensar, poden e deben defenderse nas institucións con votos, non con armas).

8.  Moción do PP instando ao Alcalde a presentar os orzamentos de 2014. Non se aproba seguro. Votarán en contra BNG, EU e supoño que PSOE. (Sorprende a presentación da moción, posto que insta ao Alcalde a cumprir a lexislación, que di que deberán presentarse os orzamentos dun ano o 15 de outubro do ano anterior, como moi tarde... claro que ás veces, ao goberno municipal de Mugardos é certo que hai que lembrarlle que a lei hai que cumprila, e o regulamento, e as sentezas xudiciais...

9. Dar conta das condolencias por asasinatos por violencia de xénero.

10. Dar conta as resolucións da Alcaldía do mes de setembro

11. Rogos e preguntas. As miñas preguntas son:
- de resposta escrita:¿Porqué non se lles desconcou o día da folga do 12 de xuño de 2012 aos traballadores do Concello de Mugardos como di a lexislación vixente?. ¿Cal é o motivo das contradiccións existentes entre as declaracións públicas nesta mesma sala de Plenos do Alcalde que di que o Concello de Mugardos prácticamente non ten débedas , e o informe que se trae a das conta a este Pleno que di, que logo do 2º trimestre, o Concello ten débedas fora de prazo por 396.220€?
- de resposta oral: ¿Cal é o motivo de que non coincidan os datos do númeor de usuarios de dependencia entergados o luns 16 de setembro en comisión coas resolucións de Alcaldía das que se da conta nos Plenos ordinarios?. ¿Cal é o motivo polo que non se aplica o convenio colectvo ao persoal de limpeza de praias e si a outro persoal tamén laboral do Concello de Mugardos?


Aos que pensades que non digo a verdade, vide mañá ao Pleno e poderedes comprobalo.
Aos que pensades que digo a verdade, vide ao Pleno e apoiade.
Pero o máis importante, se tedes oportunidade, ¡vide ao Pleno...que non volo conten!